Skip to content

Kako uporabljate strani - How to use pages

Verjetno se strinjate z nami, da ima šahovska igra neizmerno veliko število kombinacij in da je največji problem preglednost in s tem je povezana tudi uporabnost ŠAHOVSKEGA PROGRAMA

You probably agree with us that the game of chess has an immense number of combinations and that the biggest problem is transparency and related usability CHESS PROGRAM.

Koncept strani - Page concept

Video šahovske igre - Video chess game

More than 100 openings of word chess masters

Poglejte video - Look video

Vsak video ima več povezav na naslednje strani.

Each video has multiple links on the following pages.

MENU

3 MUVE

4+5 MUVE

CHESS PROGRAM OPENING

EXERCISES OPENING

PLAYED GAME

MENU

Povezave do posameznih pozicij in povezava nakupa paketov za dostop do strani.

Links to individual positions and a link to purchase packages to access the site.

Brezplačen dostop – Free access

3 muve for white and black

Vidite pozicije v slikah in jih lahko med seboj primerjate.

Povezava do 4 in 5 poteze.

You see the positions in the pictures and you can compare them to each other.

Connect up to 4 and 5 moves.

Brezplačen dostop – Free access

4 and 5 muve for white and black

Vidite pozicije v slikah in jih lahko med seboj primerjate.

Povezava do vaj od 1 – 11 poteze.

You see the positions in the pictures and you can compare them to each other.

Link to exercises from 1 – 11 moves.

Brezplačen dostop – Free access

Chess program opening

Najboljše poteze v šahovskem programu do cca 14 poteze.

 

The best moves in the chess program up to about 14 moves.

Brezplačen dostop – Free access

Exercises from 1 to 12 move

Na teh straneh lahko vidite zaporedje potez. Pomembno je, da veste kakšna je pozicija pri 11 potezi.

Bodite pozorni na ključne poteze in tempo potez, ker ima to največji vpliv na potek igre.

You can see the sequence of muves. It is important to know what the position will be on the eleventh move. Pay attention to the key moves, the tempo of the muves, because this affects the course of the game the most.

V šahovnici lahko vadite otvoritev. Potegnite 1 potezo in program bo sam odigral kot črni.

ENOSTAVNO IN HITRO SE NAUČITE OTVORITEV

You can practice the opening in the chessboard. Pull 1 move and the program will play itself as black.

LEARN EASY AND QUICKLY

Plačljiv dostop – Paid access

Played game

Analiza odigrane partije v živo. Imate kritične poteze, slabe poteze in najboljše poteze. Partijo lahko prenesete v šahovski program.

PRIHRANITE SVOJ ČAS

Live game analysis. You have critical moves, bad moves and the best moves. You can download the game to the chess program.

SAVE YOUR TIME - ONLY 1 CLICK

Plačljiv dostop – Paid access

Želite narediti svojo šahovsko zbirko na straneh?

Want to make your own chess collection on the pages?