Skip to content

Izberite paket za dostop do vsebine - Select a package to access the content

IZKORISTITE PROMOCIJSKE CENE OB ZAGONU STRANI mychess.pro

 TAKE ADVANTAGE OF PROMOTIONAL PRICES WHILE WE STARTING THE PAGE mychess.pro

BREZPLAČEN DOSTOP - FREE PACKAGE

Vsak videoposnetek ima povezavo do:

 • meni z potezami
 • kazalo za 3 potezo
 • kazalo za 4 in 5 potezo
 • otvoritve šah-programa
 •  

PRENESITE IN VADITE

Each video has a link to:

   • menu with moves
   • list for 3 move
   • list for 4 in 5 move
   • opening of a chess program
   •  

DOWNLOAD AND PRACTICE

GOLD PACKAGE

Gold paket vsebuje dostop do vseh paketov, ki so vključeni v vsebino.

Vpišete se samo enkrat in imate dostop do strani.

Letna članarina.

IZKORISTITE PROMOCIJSKO CENO

The Gold package contains access to all packages included in the content.

You only sign in once and have access to the page.

The year membership fee.


ADANTAGE OF PROMOTIONAL PRICE

PLAY CHESS EXERCISES

Enkratne vaje za učenje igranja otvoritev.

Postavite svojo šahovsko desko in odigrajte zaporedje potez, ki jih imate na strani. Vse poteze so v slikah.

RAZMIŠLJAMO V SLIKAH.

Unique exercises for learning to play opening.

Place your chessboard andplay the sequence of moves which ones you have on the side. All the moves are in the picture.

WE THINK IN PICTURES.

PLAYED VIDEO GAME

Video igra je narejena v šahovskem programu. Prenesete igro v šahovski program in vadite. Prihranite 1 uro časa za eno igro.


PRIHRANITE OGROMNO ČASA

The video game is made in a chess program.
Download the game to the chess program and practice.
Save 1 hour of time for one game.

SAVE HUGE TIMES

Free PACKAGE
Brezplačno - Free

MORE THAN 100 VIDEO GAME

3th MUVE

4+5th MUVE

MORE THAN 200 PROGRAM OPENING

Želite narediti svojo šahovsko zbirko na straneh?

Want to make your own chess collection on the pages?